Wat is de 

Stichting Steunfonds Kunstvakonderwijs Maastricht (SSKM)?

De Stichting heeft ten doel het ter beschikking stellen van financiële middelen aan activiteiten op het gebied van kunstvakonderwijs op hoger beroepsonderwijs-niveau in de gemeente Maastricht, die niet van overheidswege of anderszins gesubsidieerd dan wel gefinancierd worden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Nieuwsgierig? Wilt u meedoen? Neemt u dan contact met ons (www.conservatoriummaastricht.nl of 043 - 3466 680) op of kom ons bezoeken: Bonnefantenstraat 15, 6212 KL Maastricht.